PRODUCT

BRAND

PRODUCT
CATEGORIES

 • BluVac+ LTE ไมครอนเกจ
  1. ไมครอนเกจที่มาพร้อมกับค่าความแม่นยำสูงสุด 2. ใช้งานต่อเนื่องได้ 300 ชั่วโมง แบตเตอรี่ขนาด...
  A10732
 • BluVac+ PRO ไมครอนเกจ
  1. มาพร้อมฟังก์ชั่นบลูทูธ และหน้าจอขนาด1/2” 2. วัดค่าอุณหภูมิ ความละเอียด 0.1...
  A10702
 • eL-720 Carbon Dioxide Gas...
  The AccuTools® eL-720 Carbon Dioxide Gas Leak Detector is the...
  EL-720
 • TruBlu Advanced Evacuation Kit
  สายสำหรับงานแว๊คคั่มระบบ ขนาด 3/4”  ออกแบบมาให้ใช้เวลาเร็วกว่าสายขนาด1/4”ทั่วไป 80เท่า และเร็วกว่าสายขนาด3/8”  6...
  A10757-2
 • TruBlu Pro Evacuation Kit
  สายสำหรับงานแว๊คคั่มระบบ ขนาด 3/4”  ออกแบบมาให้ใช้เวลาเร็วกว่าสายขนาด1/4”ทั่วไป 80เท่า และเร็วกว่าสายขนาด3/8”  6...
  A10757-3
 • TruBlu Starter Evacuation Kit
  สายสำหรับงานแว๊คคั่มระบบ ขนาด 3/4”  ออกแบบมาให้ใช้เวลาเร็วกว่าสายขนาด1/4”ทั่วไป 80เท่า และเร็วกว่าสายขนาด3/8”  6...
  A10757-1
 • TruBlu Starter XL Evacuation...
  สายสำหรับงานแว๊คคั่มระบบ ขนาด 3/4”  ออกแบบมาให้ใช้เวลาเร็วกว่าสายขนาด1/4”ทั่วไป 80เท่า และเร็วกว่าสายขนาด3/8”  6...
  A10757-1XL

PRODUCT
CATEGORIES

PRODUCT

BRAND

A10732
1. ไมครอนเกจที่มาพร้อมกับค่าความแม่นยำสูงสุด 2. ใช้งานต่อเนื่องได้ 300 ชั่วโมง แบตเตอรี่ขนาด 9V 3. มาพร้อมฟังก์ชั่นบลูทูธ
A10702
1. มาพร้อมฟังก์ชั่นบลูทูธ และหน้าจอขนาด1/2” 2. วัดค่าอุณหภูมิ ความละเอียด 0.1 °C 3. ฟังก์ชั่นEvacuation
A10757-2
สายสำหรับงานแว๊คคั่มระบบ ขนาด 3/4”  ออกแบบมาให้ใช้เวลาเร็วกว่าสายขนาด1/4”ทั่วไป 80เท่า
A10757-3
สายสำหรับงานแว๊คคั่มระบบ ขนาด 3/4”  ออกแบบมาให้ใช้เวลาเร็วกว่าสายขนาด1/4”ทั่วไป 80เท่า
A10757-1
สายสำหรับงานแว๊คคั่มระบบ ขนาด 3/4”  ออกแบบมาให้ใช้เวลาเร็วกว่าสายขนาด1/4”ทั่วไป 80เท่า
A10757-1XL
สายสำหรับงานแว๊คคั่มระบบ ขนาด 3/4”  ออกแบบมาให้ใช้เวลาเร็วกว่าสายขนาด1/4”ทั่วไป 80เท่า