PRODUCT

BRAND

PRODUCT
CATEGORIES

 • ตัวถอดเปลี่ยนไส้ศรพร้อมบอลวาล์ว สำหรับระบบ R22
  ตัวถอดเปลี่ยนไส้ศรพร้อมบอลวาล์ว สำหรับระบบ R22
  TA230GB
 • ตัวถอดเปลี่ยนไส้ศรพร้อมบอลวาล์ว สำหรับระบบ R32 R410a
  ตัวถอดเปลี่ยนไส้ศรพร้อมบอลวาล์ว สำหรับระบบ R22
  TA230GA
 • เครื่องล้างท่อทองแดงระบบทำความเย็น ขนาด 40ลิตร
  ใช้สำหรับงานล้างระบบท่อเมื่อมีการเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ หรือเปลี่ยนระบบทำความเย็นเป็นรุ่นใหม่
  TA353-400W
 • เซฟตี้วาว์ล สำหรับระบบ R134a, R404A,...
  ป้องการบาดเจ็บจากสารทำความเย็นลวกมือ ในขณะที่ถอดสายเกจวัดแรงดันออกจากระบบ
  TA166YA
 • เซฟตี้วาว์ล สำหรับระบบ R32,R410
  ป้องการบาดเจ็บจากสารทำความเย็นลวกมือ ในขณะที่ถอดสายเกจวัดแรงดันออกจากระบบ
  TA166ZA
 • เซฟตี้วาว์ล สำหรับระบบ R22,R12,R502
  ป้องการบาดเจ็บจากสารทำความเย็นลวกมือ ในขณะที่ถอดสายเกจวัดแรงดันออกจากระบบ
  TA166XA

PRODUCT
CATEGORIES

PRODUCT

BRAND