NEWS & EVENT

News & Events

แจ้งเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันใหม่ สำหรับการใช้งานกับTesto 550 552 และ 557

แจ้งเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันใหม่ สำหรับการใช้งานกับTesto 550 552 และ 557 แอปพลิเคชันTesto Refrigeration จะถูกยกเลิกและถอดจาก Google play store และ App store  ทางผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ TESTO SMART เพื่อใช้งานกับTesto 550/552/557 …